3 באפריל 2013

זה המעשה שלי!

רק תמונות, בלי מילים. זה שלי! 
 

צילום: דנה ישראלי